Proszę uważnie przeczytać:
 • Platforma e-learning pełni rolę wspomagającą różne zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i  doktoranckich prowadzonych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kursy przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Konto użytkownika na Platformie można założyć samodzielnie podając jako uwierzytelniający adres poczty elektronicznej w domenie uw.edu.pl (w Uniwersytecie Warszawskim).
 • Konto przypisane jest tylko do jednej osoby. Dane uwierzytelniające dostęp do kont stanowią własność użytkowników.
 • Zakładający konto powinien podać imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej w domenie uw.edu.pl  (w Uniwersytecie Warszawskim). Konta użytkowników, którzy zmienią swój profil maskując swoje imię i nazwisko, będą zablokowane (zasadą funkcjonowania platformy jako narzędzia wspomagania zajęć jest uczestnictwo w kursach prowadzonych przez pracowników w sposób jawny, analogicznie do zajęć w trybie stacjonarnym).
 • Pozostałe dane profilu konta mogą być opcjonalnie wypełniane przez użytkownika.
 • Nadawaniem uprawnień do administrowania danym kursem oraz tworzeniem nowych kursów zajmuje się administrator Platformy.
 • Część Prowadzących zajęcia zdecydowało się na zamknięcie swoich kursów dla gości. Użytkownicy mają dostęp do kursów tylko po podaniu klucza (hasła).
 • Klucz dostępu do kursu ustala i podaje studentom Prowadzący dane zajęcia. Osoby znające klucz do kursu nie są upoważnione do informowania o nim innych użytkowników Platformy.
 • Zasoby umieszczone na platformie są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie tych materiałów w dowolnej formie bez zgody autorów jest zabronione.
 • Dane osobowe wskazane w pkt. 5 przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  przechowywane są przez czas studiów, a po upływie tego czasu dane podlegają skasowaniu lub anonimizacji.
 • Konto (i wszystkie dane) użytkownika może być usunięte na jego żądanie przez administratora platformy.
 • Wszelkie problemy, uwagi oraz sugestie związane z funkcjonowaniem Platformy E-Learning proszę zgłaszać administratorowi Platformy, email: psip.el@uw.edu.pl 

Last modified: poniedziałek, 24 wrzesień 2018, 11:37