Aktualności

ArcGIS - licencja site dla studentów UW

ArcGIS - licencja site dla studentów UW

by Admin Administrator -
Number of replies: 0

ARCGIS – LICENCJA SITE DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(Uwaga! aktualizacja: program licencjonowania został przedłużony na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016)

Studenci są upoważnieni do nieograniczonego korzystania z oprogramowania w wersji ArcGIS Desktop 10 (dom i uczelnia), którego wersja przekazywana jest w formie pliku ISO za pośrednictwem portalu wewnętrznego UW  - wersja w języku angielskim (tutaj); pobranie plików ISO wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem loginu i hasła systemu USOS.

Indywidualny numer aktywacyjny uzyskuje się od lokalnego administratora licencji ArcGIS (jrlechni@uw.edu.pl), po uprzednim złożeniu karty rejestracyjnej i jej osobistym uwierzytelnieniu (karta rejestracyjna).

Dostępne są również inne wersje językowe, wymaga to jednak pobrania oprogramowania ze strony ESRI (tutaj) – po uprzednim zalogowaniu  z użyciem loginu i hasła, jakie otrzymał użytkownik tworząc konto ESRI Global Account (www.esri.com, strona logowania oraz wygląd okna umożliwiającego pobór oprogramowania – załączniki graficzne na końcu tego dokumentu)

Istnieje możliwość samokształcenia za pośrednictwem usługi Virtual Campus, którą oferuje producent oprogramowania. Wymaga to uzyskania odpowiednich kluczy aktywacyjnych (por. karta Virtual Campus, dokumentacja). W ramach licencji SITE dla UW wszystkie kursy są bezpłatne.

Więcej informacji odnośnie korzystania z licencji ArcGIS można znaleźć na stronie: http://portal.uw.edu.pl