Kurs dotyczy ćwiczeń z kartografii tematycznej, stanowiących uzupełnienie wykładu prof. J. Pasławskiego dla studentów I roku studiów stacjonarnych (II stopnia) dla specjalizacji geografia ekonomiczna.

Kurs obejmuje problemy prezentacji kartograficznej szeroko rozumianych zagadnień społeczno-gospodarczych. Chodzi głównie o zasady prezentacji tego typu zjawisk, podstawowe metody prezentacji, adekwatne dla określonych zagadnień, najczęściej spotykane problemy.

Całość kursu odbywa się w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej (s.8). Ćwiczenia polegają na przygotowaniu do wykonania i wykonywaniu opracowań kartograficznych w wersji cyfrowej. Wykorzystujemy do tego głównie najnowszą wersję oprogramowania GIS - MapInfo 10.5 (wersja angielska).

Zamieszczane tutaj treści to głównie materiały pomocnicze do obsługi MapInfo oraz do wykonywania map z wykorzystaniem tej aplikacji.