Szanowni Państwo.
Materiały zawarte na tej stronie stanowią część (istotną) prezentacji, które pokazuję Państwu w ramach naszych zdalnych spotkań konwersatoryjnych z "Gospodarki usługowej". Z przyczyn oczywistych nie jest to pełny zapis treści prezentowanych w czasie zajęć. Ma to raczej pomóc tym osobom, które i) z różnych przyczyn nie brały udziału w którymkolwiek spotkaniu, ii) nie zdążyły zanotować najważniejszych omawianych treści, iii) chcą jeszcze raz wrócić do prezentowanych problemów.
Zapraszam studentów I roku geografii do zaglądania na platformę, korzystania z materiałów oraz aktywnego udziału w tworzeniu zasobów (komentarze, uwagi, pytania, ...).
Niezależnie od korzystania z platformy - będę się cieszył z Państwa obecności - na razie tylko zdalnej - na każdym z kolejnych konwersatoriów.
Zapraszam w środy, godz. 13.15-14.45.
Waldemar Wilk