Celem wykładu jest przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki nieruchomościami.