Podczas zajęć prezentowane są wybrane, istotne zagadnienia, którymi zajmuje się geografia ekonomiczna oraz wybrane metody badawcze.