Konwersatorium obejmuje omówienie podstawowych zagadnień związanych z powstawaniem i rozwojem przedsiębiorstw, szczególnie w odniesieniu do tworzonych przez nie struktur przestrzennych.