Podczas zajęć studenci poznają definicje GIS-u, modele danych przestrzennych, specyfikę pracy w modelu wektorowym, formatowanie obiektów, źródła danych, pracę z tabela atrybutów, podstawy analityki przestrzennej, w tym geoprocessingu, kartograficzne metody prezentacji danych w postaci map tematycznych. Zajęcia są prowadzone w formie wykładu oraz ćwiczeń komputerowych.