Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych teorii rozwoju regionalnego oraz ich praktycznych zastosowań. Łączy się to z przedstawieniem z podejściem regionalnym oraz polityką rozwoju regionalnego.