Materiały do ćwiczeń z GIS dla II roku geografii (W.Pokojski)