Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. Poświęcony jest różnorodnym aspektom groźnych zjawisk zagrożeń. Przybliża różnice i punkty wspólne skutków  ekstremalnych zjawisk naturalnych, mogących przekształcić się w klęski żywiołowe.


Zajęcia mają na celu uporządkowanie wiedzy nt. prowadzenia badania terenowego za pomocą sondażu diagnostycznego.