Na zajęciach student nabywa umiejętności analizowania przebiegu przyszłych zmian środowiska w oparciu o dostępne dane. W ramach pracy na zajęciach student poznaje najważniejsze modele środowiskowe wykorzystywane w procesie foresightu terytorialnego. W ramach ćwiczeń student zdobywa umiejętności związane z analizą wyników modeli.


W drugim semestrze studenci będą mieli za zadanie podjąć sformalizowaną współpracę (przy wsparciu UW i opiekuna naukowego) z organizacjami zewnętrznymi, dla których będą w najbliższym czasie realizowali projekt foresightowy. We współpracy z opiekunem naukowym projektu studenci będą przygotowywali harmonogram, dobór metod, a także dobór osób i ekspertów.

W drugim semestrze przedmiotu studenci będą podejmowali różne zagadnienia życia społeczno-gospodarczego w kontekście transformacji w pożądanym kierunku. W szczególności konwersatorium i praca projektowa będą dotyczyć następujących zagadnień: sieci, gospodarka, środowisko, wiedza, warunki życia mieszkańców, administracja, odporność jednostki na szoki w ujęciu polityki miejskiej oraz obszarów funkcjonalnych.

Celem kursu jest zapoznanie się z dorobkiem futurologii (futures studies), która zajmuje się budowaniem różnych scenariuszy przyszłości. Wspólna lektura fragmentów prac znanych futurologów będzie okazją do dyskusji o tym, jak konstruowane są różne wizje przyszłości, z jakiego kontekstu czerpią swoje przewidywania i jakie mają społeczne implikacje. Omówione zostaną różne nurty refleksji o przyszłości, skupiające się na rozwoju technologicznym, katastrofach ekologicznych i przemianach społecznych.Kod przedmiotu: 1900-7-IPF1-FRT; Kod Erasmus / ISCED: 14.6 ; Nazwa przedmiotu: Indywidualny projekt foresightowy I; 
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; Grupy: Przedm. ob., spec. Foresight terytorialny - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 ; Język prowadzenia: polski; Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe;
Tryb prowadzenia: w sali 108; Prowadzący: Piotr Werner

Kod przedmiotu: 1900-7-PPF-FRT; Kod Erasmus / ISCED: 14.6 
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie projektów foresightowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Grupy: Przed. ob., spec. Foresight terytorialny - sem. 1; Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski; Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe
Tryb prowadzenia: w sali;  Prowadzący     Piotr Werner
Projekt badawczy, 15 godzin; Wykład, 15 godzin