Geografia, Geomorfologia

Przedmiot ma za zadanie przedstawić podstawowe pojęcia z zakresu modelowania procesów przyrodniczych i geostatystyki wykorzystywanych w badaniach geomorfologicznych. Na wybranych przykładach, np. modelowanie spełzywania, erozji wodnej na stoku oraz transportu rumowiska, omówione zostaną modele fizyczne, analogowe i numeryczne (fizykalne, stochastyczne i empiryczne).