Na zajęciach student nabywa umiejętności wykorzystania programów komputerowych do innych zajęć realizowanych podczas studiów. Zakres materiału obejmuje system operacyjny Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, programy graficzne, bazodanowe i statystyczne.