Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy i zrozumienie oraz samodzielne wykorzystanie przez studentów sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego i geotechnologii w dalszym toku studiów geograficznych i w pracy zawodowej. Wykład ma na celu zrozumienie podstaw geoinformatyki w szerszym kontekście technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności aplikacji komputerowych oraz metod wizualizacji danych i geoinformacji.

Podstawy geoinformatyki cz. 1, grupy dr W.Pokojskiego

Przedmiot:     Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1
Zajęcia:     Semestr zimowy
Ćwiczenia (CW),
Termin i miejsce:     sala 20B - pracownia
Pałac Czetwertyńskich - Wydział Geografii - Okolice Kampusu Centralnego
Limit miejsc:     15
Prowadzący:     Piotr Werner

Podstawy geoinformatyki dla II roku geografii

Grupy dr W. Pokojskiego