Metody bioindykacji
Geoekologia studia dzienne materiały dla studentów
Rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych