Podstawowe wiadomości z przedmiotów fizycznogeograficznych (klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia, geomorfologia), ekologii, biologii.

dla studentów Gospodarki przestrzennej

Kurs prowadzony z użyciem programu statystycznego SPSS.