Proszę uważnie przeczytać:
  • Platforma E-Learning pełni rolę wspomagającą różne zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych prowadzonych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Kursy przeznaczone są dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Konto użytkownika na Platformie można założyć samodzielnie.
  • Konto przypisane jest tylko do jednej osoby.
  • Zakładający konto powinien podać prawdziwe dane pozwalające na identyfikację. Konta użytkowników, którzy zmienią swój profil maskując swoje imię i nazwisko, będą zablokowane (zasadą funkcjonowania platformy jako narzędzia wspomagania zajęć jest uczestnictwo w kursach prowadzonych przez pracowników w sposób jawny, analogicznie do zajęć w trybie stacjonarnym).
  • Nadawaniem uprawnienień do administrowania danym kursem oraz tworzeniem nowych kursów zajmuje się administrator Platformy.
  • Część Prowadzących zajęcia zdecydowało się na zamknięcie swoich kursów dla gości. Użytkownicy mają dostęp do kursów tylko po podaniu klucza (hasła).
  • Klucz dostępu do kursu ustala i podaje studentom Prowadzący dane zajęcia. Osoby znające klucz do kursu nie są upoważnione do informowania o nim innych użytkowników Platformy.
  • Zasoby umieszczone na platformie są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie tych materiałów w dowolnej formie bez zgody autorów jest zabronione.
  • Wszelkie problemy, uwagi oraz sugestie związane z funkcjonowaniem Platformy E-Learning proszę zgłaszać administratorowi Platformy, email: psip.el@uw.edu.pl
Ostatnia modyfikacja: środa, 28 październik 2015, 00:14