Podstawy geoinformatyki I rok Geografii

dr Paulina Pokojska

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy i zrozumienie oraz samodzielne wykorzystanie przez studentów sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego i geotechnologii w dalszym toku studiów geograficznych i w pracy zawodowej. Wykład ma na celu zrozumienie podstaw geoinformatyki w szerszym kontekście technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności aplikacji komputerowych oraz metod wizualizacji danych i geoinformacji.

Podstawy geoinformatyki cz. 1, grupy dr W.Pokojskiego

Przedmiot:     Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1
Zajęcia:     Semestr zimowy
Ćwiczenia (CW),
Termin i miejsce:     sala 20B - pracownia
Pałac Czetwertyńskich - Wydział Geografii - Okolice Kampusu Centralnego
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Daty wszystkich spotkań    
Limit miejsc:     15
Prowadzący:     Piotr Werner

Podstawy geoinformatyki dla II roku geografii

Grupy dr W. Pokojskiego

Przedmiot: Podstawy geoinformatyki II 1900-1-PGI2; Zajęcia: Semestr zimowy; Ćwiczenia (CW),
Sala 20B - pracownia; Pałac Czetwertyńskich - Wydział Geografii; Prowadzący: Piotr Werner
Uwagi: Pierwsza połowa semestru